Privacy

Een positieve kans, geen bedreiging

Creëer orde in de privacy vereisten

Waarborg de privacy van alle betrokkenen

Voldoe blijvend aan de AVG

Ik ondersteun en help ondernemers en organisaties bij de implementatie van, en het blijvend voldoen aan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanuit een pas op de plaats zet ik samen met u, op pragmatische en praktische wijze, de stappen die nodig zijn. Zo komt er orde en overzicht in de privacy vereisten. U begrijpt wat de AVG voor u en uw onderneming/organisatie betekent en kunt dat toepassen en implementeren.

Privacy is en blijft op de juiste manier geborgd. Klanten, personeel, leden, donateurs; alle betrokkenen hebben vertrouwen in u en uw onderneming/organisatie. Men wil graag zaken met u doen, bij u werken en bij uw organisatie betrokken zijn.

De AVG wordt zo een mooie positieve kans en vormt niet langer een bedreiging.

Meer weten over privacy?

Neem contact op

Data lekken ondersteunen

Daarnaast bied ik adequate, directe hulp en ondersteuning bij data lekken. Zo voldoet de onderneming/organisatie snel en op juiste wijze aan de verplichtingen uit de AVG. Neem contact met mij op indien u interesse heeft voor deze dienstverlening en voor uitleg en mogelijkheden.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Indien u een functionaris gegevensbescherming (“FG”) nodig heeft op basis van de AVG, kan ik u deze diensten leveren op basis van een externe dienstverleningsovereenkomst. Zo voldoet u ook aan deze vereisten van de AVG met een zeer ervaren deskundige, zonder deze op de loonlijst te moeten hebben.

Voor mogelijke invulling van deze positie bij uw onderneming/organisatie, neem contact met mij op.

Privacy of corporate housekeeping advies nodig?