Corporate Housekeeping

Ontzorgt en waarborgt

Waarborg vereisten uit het Burgerlijk Wetboek

Tijdig geplande vergaderingen

Voldoe aan de regelgeving

Ik ontzorg directies, raden van toezicht en raden van commissarissen, leden van NV’s, BV’s, Stichtingen en verenigingen. Ik waarborg dat aan de formele vereisten uit het Burgerlijk wetboek wordt voldaan.

Vergaderingen van directies, toezichthouders en aandeelhouders/leden worden tijdig gepland. Met de formele agendapunten, notulen opgemaakt, besluiten correct vastgelegd en waar nodig gedeponeerd.

Uw onderneming/organisatie voldoet aan de regelgeving en bijbehorende nalevingsvereisten.

Meer weten over corporate housekeeping?

Neem contact op

Privacy of corporate housekeeping advies nodig?